Yangın Merdiveni Fiyatları nasıl Belirlenir ?

heading

Yangın gibi afetlerin oluşması sırasından insanların hayatını kurtarması için tasarlanıp uygulanan yangın merdivenleri belirli imalat standartlarına sahip olmak zorundadır. Eğer bu standartları karşılamıyorsa itfaiye daire başkanlıkları tarafından kullanılması sakıncalı bulunur. Yangın merdivenleri imalatları yapılırken binanın kaç katlı olduğu, düz merdiven tip yangın merdiveni m yoksa dönel merdiven tip yangın merdiveni mi kullanılacağı gibi etkenler yangın merdiveni maliyetini etkileyen faktörler arasındadır. yangın merdiveni üretimi başlı başına uzmanlık isteyen bir iş olduğu için işçilik gibi etkenlerde maliyeti doğrudan etkiler.

Yangın merdiveni imalatı yapılırken '' Binaların Yangından Korunması hakkındaki Yönetmelik'' maddeleri esas alınarak imalat yapılır. Bu yönetmelikte merdiven basamak genişliklerinden kullanılacak malzemenin dayanın süreleri kadar tüm özellikler spesifik olarak verilmiştir. Yangın yönetmeliğine göre üretilecek olan yangın merdiveninin maliyetini belirleyen en önemli etken yangın yöntemli maddeleridir. Basamak sayısından, sahanlık genişliğine, basamak yüksekliğinden korkuluklara kadar kullanılacak tüm malzemeleri ve standartları belirleyen yangın yönetmeliği yangın merdiveni fiyatını etkileyen ana faktördür. Yangın merdiveni fiyatını belirleyen bir diğer etken de üretimi yapan kişinin veya firmanın yetkinlik belgesine sahip olması, kaliteli üretim yapmasıdır. Eğer üretimi yapan firmanın yetkinlik belgesi yoksa o firma demirci olarak işleyen bir atölye olduğu için fiyat normal bir yangın merdiveni üreten firmaya göre düşük kalacaktır. Yangın merdiveni fiyatını belirleyen bir diğer madde de binanın monte edileceği cephenin imalata ve tasarıma uygun olup olmamasıdır.